Năng lượng sạch với giá cả phải chăng

Việt Nam cam kết tuân thủ các thỏa thuận về khí hậu lớn trên thế giới, trong đó có Hiệp định Paris. Theo cam kết, các quy định mới về giảm phát thải và ứng phó với biến đổi khí hậu đã được phác thảo. Dự thảo này sẽ mở đường cho một nền kinh tế không phát thải, trong khi đó vẫn sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ của đất nước. Quy định mới đặt ra các mục tiêu trong tương lai cho nhiều ngành và lĩnh vực. Đồng thời, áp lực quốc tế đối với các quốc gia, các tập đoàn nhằm đặt ra các mục tiêu bền vững tham vọng hơn cũng đang tiếp tục gia tăng.

» Nhu cầu triển khai nhanh chóng các chiến lược & biện pháp giảm phát thải carbon chưa bao giờ cấp thiết như ngày nay.

null

Năng lượng tái tạo xanh

null

Giảm lượng khí thải carbon

null

Môi trường sạch hơn

null

Giảm chi phí điện năng

null

Giảm chi phí vận hành không cần chi phí ban đầu

null

Giảm chi phí làm mát

null

Bảo hiểm rủi ro dài hạn

null

Năng lượng tái tạo xanh

null

Giảm lượng khí thải carbon

null

Môi trường sạch hơn

null

Giảm chi phí điện năng

null

Giảm chi phí vận hành không cần chi phí ban đầu

null

Giảm chi phí làm mát

null

Bảo hiểm rủi ro dài hạn

Tổng lượng CO2 bù đắp trong vòng đời hệ thống PV 1MW tương đương với:

0
Cây xanh được trồng thêm
0
km
Quãng đường xe máy được giảm thiểu