Borries Plass có 20 năm kinh nghiệm điều hành kinh doanh cấp cao trong nhiều ngành dịch vụ, trong đó có 12 năm làm việc tại thị trường Việt Nam. Ông từng làm việc trong các lĩnh vực dịch vụ tài chính, sản xuất, bán lẻ và nhiều ngành khác. Borries có bằng Cử nhân Đại học Northumbria tại Newcastle Upom Tyne, Vương quốc Anh và bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Trường Kinh doanh Quốc tế HULT, Thượng Hải, Trung Quốc.