Chris là cố vấn về Hậu cần và Chuỗi cung ứng lạnh của chúng tôi. Anh là chiến lược gia có khả năng kiến tạo các giải pháp kinh doanh độc đáo. Chris có nhiều kinh nghiệm quản lý chuỗi cung ứng cao cấp trên khắp châu Âu và APAC, trong cả hai vai trò thương mại và vận hành. Anh đã hoạt động ở một số công ty đa quốc gia như DHL, ITL và BDP International.