Với hai năm làm việc trong lĩnh vực phát triển năng lượng mặt trời đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, Hà nắm rõ quy tắc hoạt động trong lĩnh vực này và từ đó kiến tạo những thành công đáng kể cho SOI. Chỉ trong năm 2020 với tư cách là Giám đốc giao dịch, Hà đã góp phần hoàn thành 22 dự án năng lượng mặt trời trên mái nhà (tổng công suất 48 MW).
Trước đó, Hà đã có 3 năm làm việc trong hệ thống ngân hàng tại Canada và 2 năm còn lại với vị trí Giám đốc kinh doanh tại Việt Nam, nơi cô học cách đánh giá thị trường và định mức chính xác khả năng sinh lời của các dự án. Về năng lực học vấn, Hà có bằng cử nhân thương mại của Úc và bằng sau đại học ngành Tài chính của một trường Đại học Canada.