Lan có hơn 12 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh năng lượng và xây dựng. Với kiến thức chuyên sâu về tài chính và luật, Lan đã có được kinh nghiệm đáng kể trong việc kiểm soát chi phí trước khi chuyển sang lĩnh vực pháp lý. Các vai trò của cô đã cho phép cô thu thập các đề xuất thầu, đàm phán các điều khoản hợp đồng với khách hàng và nhà thầu phụ, cũng như quản trị công ty và tuân thủ thuế. Là Giám đốc pháp chế, Lan đóng một vai trò quan trọng trong việc thẩm định pháp lý của quá trình mua lại.