Miguel A. Ferrer là Giám Đốc Bán Hàng & Vận Hành và là lãnh đạo về chiến lược, kênh và lĩnh vực bán hàng của chúng tôi. Miguel tốt nghiệp bằng Tiến Sĩ Quản Lý và bằng Thạc Sĩ kinh tế với hơn 25 năm kinh nghiệm làm việc tại Pháp, Bỉ và Trung Quốc. Miguel có thành tích lãnh đạo và quản lý các đội ngũ lớn tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới trong việc lập kế hoạch kinh doanh và quản lý dự án. Ông đã thực hiện thành công nhiều chiến lược trong các ngành công nghiệp khác nhau bao gồm Sản xuất, Viễn thông, Nông nghiệp và Dầu khí.