Minh sở hữu sự nghiệp 27 năm đầy ấn tượng với tư cách là Trưởng phòng Kinh doanh tại Phòng Sản xuất điện Diesel của Cummins & Caterpillar. Nhờ vậy, ông Minh có kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc về thị trường phát điện Việt Nam. Tại Shire Oak International, Minh là trưởng nhóm kinh doanh phụ trách Khu vực các nhà sản xuất Thực phẩm và Đồ uống, Điện tử, cũng như khu vực công, Khu Công nghiệp và EVN.