Với hơn 16 năm kinh nghiệm lãnh đạo và quản lý dự án trong lĩnh vực Kỹ thuật Cơ và Điện (MEP), anh Quí đảm nhận trách nhiệm Lãnh đạo, Quản lý và Điều phối các hoạt động Kỹ thuật của Shire Oak. Là Giám đốc Kỹ thuật, anh kiểm soát chất lượng cho mọi tác vụ của Nhóm Kỹ thuật bao gồm thẩm định về EPC, hỗ trợ bán trước, mua lại dự án, thiết kế, vận hành dự án và bảo trì. Ngoài ra, anh Quí còn nỗ lực phát triển chuyên môn đội Kỹ thuật thông qua giám sát, đào tạo, huấn luyện và cố vấn.