Quỳnh là chuyên gia về quan hệ nhà đầu tư với kinh nghiệm hơn 13 năm lãnh đạo IR tại Vingroup, tập đoàn niêm yết lớn nhất Việt Nam và Novaland, tập đoàn bất động sản niêm yết lớn nhất TP.HCM trong số những người khác. Cô đã tham gia vào một số giao dịch trọng yếu của Việt Nam với tổng giá trị lên đến 1,0 tỷ đô la Mỹ. Quỳnh theo học Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Birmingham. Cô lãnh đạo các hoạt động IR tại Shire Oak để thu hút các nhà tài trợ, giám sát quá trình gây quỹ và quản lý thông tin liên lạc của nhà đầu tư.