Sơn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản Trị Quốc tế tại Trường Quản lý Audencia tại Pháp và MBA của CFVG Việt Nam. Sơn có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tiếp thị và bán hàng chiến lược tập trung vào các lĩnh vực B2B & B2C trong ngành bán lẻ & FMCG. Anh ấy có kỹ năng phân tích mạnh mẽ và khả năng sáng tạo tốt giúp anh ấy quản lý và truyền cảm hứng cho nhiều đồng sự để đạt được kết quả tốt nhất. Anh ấy có chuyên môn cao thể hiện qua các kỹ năng giao tiếp và các kỹ năng xã hội khác, điều này cũng tạo điều kiện cho anh ấy thực hiện nhiều khóa huấn luyện đào tạo trong kinh doanh và cả trong cuộc sống.