Long tốt nghiệp bằng Thạc sĩ Khoa học và Bằng MBA từ các trường đại học danh tiếng và đã có hơn 22 năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường chuyên nghiệp của Caterpillar Corp, Schaeffler AG và George Fischer AG. Anh am hiểu sâu về ngành quản trị kinh doanh, bán hàng và hỗ trợ sản phẩm liên quan đến sản xuất điện, khai thác, hàng hải, công nghiệp nặng và công nghệ xây dựng.