Vũ đã có gần 10 năm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng và tiếp thị tại Hoa Kỳ và Việt Nam. Tiềm năng phát triển của năng lượng tái tạo cùng niềm đam mê trách nhiệm xã hội đã thôi thúc anh xây dựng một công ty khởi nghiệp nhằm thương mại hóa một công nghệ Việt đã được cấp bằng sáng chế có khả năng đồng thời xử lý rác thải chưa phân loại và chuyển hóa chúng thành năng lượng. Ngoài ra, anh đã tư vấn phát triển một số dự án quy mô tiện ích (gió, năng lượng mặt trời, LNG…) với tổng công suất hơn 5 GW. Vũ có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Bang Angelo, Texas, và đã vượt qua bài kiểm tra Chuyên viên Phân tích Tài chính Chartered Cấp độ I và II ngay từ những lần thử đầu tiên.