Project Description

BOHO

BOHO Décor được thành lập vào năm 2015 trong giai đoạn nhu cầu về dịch vụ thiết kế và xây dựng chất lượng cao cho các dự án đầu tư bất động sản tăng cao. Kể từ khi thành lập, BOHO Décor đã phát triển mạnh mẽ từ một nhóm nhỏ gồm 6 thành viên thành một công ty với hơn 150 công nhân viên.  BOHO đã chứng minh được sức tăng trưởng to lớn và nhận được nhiều sự tin tưởng từ các khách hàng trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài thông qua các hợp đồng Thiết Kế và Xây Dựng những công trình có quy mô lớn như Trụ sở Viettel, Hồ Tràm, Hado Centrosa Garden,… Với việc hoàn thành lắp đặt hệ thống 996.70 kWp, Boho Décor đã vinh dự trở thành nhà sản xuất nội thất đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng chỉ LEED Gold danh giá.

DỰ ÁN BOHO

Hệ Thống PV | 996.70 kWp Boho Décor

Địa điểm: Long An, Việt Nam
Vận hành: Shire Oak International
Khởi công: 15/05/2020
Công suất hệ thống: 996.70 kWp
Sản lượng mỗi năm: Khoảng. 1,406,000 kWh (1411 kWh/kWp)
Lượng CO2 giảm phát: Khoảng. 1216.19 tấn mỗi năm