ĐỒNG HÀNH
CÙNG CHÚNG TÔI

Tại Shire Oak International, thái độ “Chúng ta có thể”, tinh thần làm việc nhóm và hệ thống làm việc phân cấp thấp là những đặc điểm chính của một đội ngũ quốc tế và đa văn hóa như chúng tôi. Chúng tôi tin rằng, mỗi thành viên của đội ngũ đều là một nhân tố độc đáo và riêng biệt đang gắng sức đóng góp cho hoạt động kinh doanh chung. Chúng tôi luôn đánh giá cao những thành tựu và ý kiến của nhân viên tại mọi phòng ban và từng cấp bậc. Hãy tham gia với chúng tôi và cùng nhau phấn đấu để mang lại sức mạnh và nguồn lực tổng hợp.

Hơn
0
nhân viên

Chúng tôi tự hào xây dựng một đội ngũ nhân viên hùng hậu luôn không ngừng phát triển

Đội ngũ nhân viên với
0
quốc tịch

Đội ngũ đa quốc gia của chúng tôi đảm bảo sự kết hợp hài hòa của nhiều nền tảng và kỹ năng khác nhau

Lộ trình đầu tư hơn
0
dự án

Một lộ trình đầu tư quan trọng với nhiều dự án phản ánh mô hình kinh doanh đang gặt hái được nhiều thành công của công ty

Triển khai trên hơn
0
quốc gia

Shire Oak International thực sự là một doanh nghiệp toàn cầu: tiền đề vững chắc để tiếp tục phát triển

HOẠT ĐỘNG GẦN ĐÂY