Dự Án Tại Việt Nam

Shire Oak International hiện có lộ trình đầu tư lên tới 110 dự án với tổng giá trị hệ thống ước tính đạt 50 triệu đô la Mỹ trải dài khắp lãnh thổ Việt Nam.

Vui lòng tham khảo bản đồ dưới đây để tìm ra các tỉnh thành đã được Shire Oak đặt chân tới và triển khai dự án.

0
+
Lộ trình đầu tư
0
+
Công suất
0
triệu đô la Mỹ
Tổng giá trị hệ thống
0
tỉnh thành
Khách hàng

Dự Án Quốc Tế

Cho đến nay, chúng tôi đã triển khai độc lập hơn 33 trang trại điện mặt trời, đồng thời phát triển đội ngũ thực hiện dự án ở nhiều quốc gia trên toàn cầu.

Điện