Project Description

LÊ TRẦN NHỊ XUÂN

​Nội thất Lê Trần chuyên sản xuất đồ gỗ, nội thất và các sản phẩm khác từ kim loại, gỗ, nhựa (kể cả nhựa tái sinh) và thủy tinh. Được thành lập vào năm 2001 và xuất khẩu 300 container vận chuyển 40’HC sản phẩm mỗi tháng sang các thị trường bao gồm Châu Âu và Nam Mỹ.​

Lê Trần có diện tích nhà xưởng hơn 200.000m2. Năm 2019, Shire Oak International đã phát triển hệ thống năng lượng mặt trời trên hai địa điểm sản xuất, tại Khu công nghiệp Hải Sơn (974,16 kWp) và Khu công nghiệp Nhị Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh (748,44 kWp).

DỰ ÁN LÊ TRẦN NHỊ XUÂN

Hệ Thống PV | 748.44 kWp Lê Trần

Địa điểm: Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
Vận hành: Shire Oak International
Khởi công: 1/22/2020
Công suất hệ thống: 748.44 kWp
Sản lượng hàng năm: Khoảng 1,031,350 kWh (1,378 kWh/kWp)
Lượng khí CO2 giảm phát thải: Khoảng 892.10 tấn một năm