Shire Oak International sẽ chi trả chi phí lắp đặt, cũng như các chi phí vận hành và bảo dưỡng ban đầu cho tất cả các hệ thống năng lượng mặt trời. Trong thời gian thuê hệ thống, khách hàng sẽ được lựa chọn áp dụng một trong hai mô hình giá mua điện để thanh toán cho sản lượng điện mặt trời sử dụng. Vào cuối thời gian thuê, toàn bộ quyền sở hữu hệ thống được chuyển giao cho khách hàng với mức phí danh nghĩa là 1 đô la Mỹ.

Phương án 1: Chiết khấu so với mức giá điện tiêu chuẩn của EVN

Với mô hình này, trong thời gian thuê hệ thống 15 hoặc 20 năm, khách hàng sẽ sử dụng lượng điện sản ra từ hệ thống với mức giá được khấu trừ so với giá bán điện của EVN. Mức chiết khấu được đảm bảo ở mức 5% trong 15 năm và 10% trong thời hạn thuê 20 năm. Khi kết thúc hợp đồng thuê, doanh nghiệp sẽ toàn quyền sở hữu hệ thống.

Thời hạn thuê Mức chiết khấu so với giá bán điện của EVN Chi phí tiết kiệm ước tính trong suốt thời gian thuê hệ thống (đô la Mỹ) Chi phí tiết kiệm ước tính trong suốt vòng đời của hệ thống điện mặt trời (đô la Mỹ)
15 năm 5% 124,000 4,050,000
20 năm 10% 379,000 3,129,000

 

Phương án 2: Mức giá mua điện cố định

Giá điện khởi điểm có thể cao hơn giá biểu giá bán điện của EVN tại thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, mức giá sẽ nhanh chóng trở nên ưu đãi và thấp hơn giá của EVN do việc tăng giá bán điện tiêu chuẩn.

Thời hạn thuê Giá trên mỗi kWh (đô la Mỹ) Chi phí tiết kiệm ước tính trong suốt thời gian thuê hệ thống (đô la Mỹ) Chi phí tiết kiệm ước tính trong suốt vòng đời của hệ thống điện mặt trời (đô la Mỹ)
15 năm 0.0950 550,000 4,476,000
20 năm 0.0850 1,607,000 4,357,000

Để tìm hiểu rõ hơn về mức tiết kiệm mà Quý khách có thể đạt được, vui lòng điền thông tin chi tiết vào Mô hình tính toán tiết kiệm dưới đây: