Cơ chế phản ánh khiếu nại

Shire Oak International cam kết cung cấp mức hỗ trợ hàng đầu trong lĩnh vực hoạt động cho các khách hàng, nhà thầu và nhà cung cấp của chúng tôi. Nhất quán với nguyên tắc này, chúng tôi hoan nghênh tất cả các phản hồi mang tính chất xây dựng. Nếu bạn muốn cung cấp thông tin phản hồi cho chúng tôi về bất kỳ vấn đề nào, vui lòng gọi đến số điện thoại: +84 28 36201286 – số máy lẻ: 103 (giờ làm việc từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều) hoặc

Gửi tới địa chỉ email:vietnam@shireoakinternational.com

Bảo vệ môi trường

Shire Oak International nhận thức sâu sắc thực tế rằng các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn có thể tác động đến cộng đồng và môi trường. “Không gây hại” là một trong những cam kết hàng đầu của chúng tôi. Với cam kết này, công ty tích hợp các biện pháp bảo vệ môi trường và xã hội trong việc thiết kế và thực hiện dự án sao cho phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất.

Hỗ trợ cộng đồng

Đối với mỗi dự án, cộng đồng sẽ là nhân tố cốt lõi và được trao quyền xác định những cải thiện cần có trong khu vực. Hằng năm, tại những nơi Shire Oak International thực hiện dự án, chúng tôi sẽ quyên góp cho các quỹ cộng đồng khoản tiền tương ứng với công suất điện mặt trời được lắp đặt. Mỗi quỹ sẽ được quản lý bởi các tổ chức, các đại diện của địa phương và cộng đồng.