Business man icon. Vector Eps

Đang cập nhật

Trưởng phòng Nhân sự

Bạn quan tâm đến vị trí tuyển dụng hiện tại hoặc muốn nộp đơn ứng tuyển? Xin vui lòng liên hệ với Phòng Nhân sự để biết thêm thông tin chi tiết. Chúng tôi hân hạnh cộng tác để cùng nỗ lực thúc đẩy năng lượng mặt trời tại Việt Nam.

Liên hệ

Số điện thoại:
(+84) 28 3620 1286