Tham gia với chúng tôi

Đội ngũ của chúng tôi không ngừng phát triển và đem lại nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp tại Shire Oak International. Nếu bạn quan tâm, vui lòng liên hệ với Phòng Nhân sự hoặc gửi đơn ứng tuyển nêu rõ lý do bạn muốn tham gia với chúng tôi.

No jobs found

No jobs found