Project Description

LÊ TRẦN HẢI SƠN

Nội thất Lê Trần chuyên sản xuất đồ gỗ, nội thất và các sản phẩm khác từ kim loại, gỗ, nhựa (kể cả nhựa tái sinh) và thủy tinh. Nó được thành lập vào năm 2001 và xuất khẩu 300 container vận chuyển 40’HC sản phẩm mỗi tháng đến m thùng bao gồm Châu Âu và Nam Mỹ.

Lê Trân có diện tích nhà xưởng hơn 200.000m2. Năm 2019, Shire Oak International đã phát triển hệ thống năng lượng mặt trời trên hai địa điểm sản xuất, tại Khu công nghiệp Hải Sơn (974,16 kWp) và Khu công nghiệp Nhị Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh (748,44 kWp).

LÊ TRẦN HẢI SƠN

Hệ Thống PV | 974.16 kWp Le Tran Hai Son

Địa điểm: Tỉnh Long An, Việt Nam
Công ty vận hành: Shire Oak International
Ngày vận hành: 11/06/2020
Công suất: 974.16 kWp
Lượng điện sản xuất/năm: khoảng 1,327,000 kWh (1,363 kWh/kWp)
Lượng CO2 giảm: khoảng 1147.90 tấn mỗi năm