Project Description

ĐÔNG KHÁNH

Thành lập từ năm 2014 đến nay, Công ty Cổ phần Dệt may Đông Khánh đã có hơn 2,200 cán bộ công nhân viên với chung một mục tiêu đặt lợi ích của tập thể lên hàng đầu và cùng Công ty phát triển ngày càng vững mạnh, khẳng định thương hiệu trên khắp các thị trường.

Để luôn sản xuất các sản phẩm chất lượng cao phù hợp với thị trường, công ty đầu tư vào các trang thiết bị hiện đại, tiên tiến và luôn nghiên cứu, phát triển để cải thiện chất lượng sản phẩm sợi. Đầu tư được thực hiện trong từng bước của quy trình kéo sợi, từ nguyên liệu đầu vào đến sợi thành phẩm đầu ra để đảm bảo chất lượng, độ ổn định và độ tin cậy cao nhất khi cung cấp cho khách hàng.

DỰ ÁN ĐÔNG KHÁNH

Hệ Thống PV

Địa điểm: tỉnh Long An, Vietnam
Vận hành: Shire Oak International
Khởi công: 28/12/2020
Công suất hệ thống: 4.977 MWp
Sản lượng hàng năm: 7,127,100 kWh (1,435 kWh/kWp/năm)
Lượng khí CO2 giảm phát thải: 6,507 tấn mỗi năm