Project Description

Garzitto

Garzitto Timber là công ty đến từ Trung Quốc chuyên sản xuất các sản phẩm khuôn độn giày và hộp đóng gói bằng giấy tái chế. Thân thiện với môi trường là kim chỉ Nam trong tiêu chí hoạt động của Garzitto Timber. Là một doanh nghiệp nước ngoài, Garzitto nhận thức được rõ được trách nhiệm gìn giữ môi trường xanh sạch và góp phần bảo tồn tài nguyên thiên nhiên của nước bạn. Garzitto đã hợp tác với Shire Oak International để phát triển hệ thống điện mặt trời áp mái với công suất 1,078 kWp để sản xuất và tiêu thụ nguồn năng lượng xanh.

GARZITTO PROJECT

PV System Profile | 1,078 kWp 

Địa điểm: Bình Dương, Việt Nam
Vận hành: Shire Oak International
Vận hành thương mại: 13/4/2021
Công suất hệ thống: 1,078 kWp
Sản lượng hàng năm: Khoảng 1,632,000 kWh
Lượng khí CO2 giảm phát : Khoảng 1,490 tấn mỗi năm