Project Description

TANIFOOD

Tanifood là công ty chuyên sơ chế, sản xuất, chế biến các loại trái cây rau củ, nông sản chất lượng cao của Việt Nam phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu. Sản phẩm của Tanifood được các tổ chức đánh giá chất lượng toàn cầu, cấp giấy chứng nhận ISO 22000-HACCP-BRC (Bureau Veritas), Halal, Kosher. Với phương châm “không ai bị bỏ lại phía sau”, Tanifood đã xây dựng và hoạt động trên cơ sở Chuỗi giá trị nông nghiệp, trong đó, nông dân, hợp tác xã và các thành phần khác tham gia Chuỗi giá trị đều được hưởng lợi ích xứng đáng với sự góp phần của mình. Tanifood hoạt động với nhận thức cao về tác động của họ đối với môi trường.

DỰ ÁN TANIFOOD

Hệ Thống PV

Địa điểm: Tây Ninh, Việt Nam
Vận hành: Shire Oak International
Khởi công: 30/12/2020
Công suất hệ thống: 5,125.5  kWp
Sản lượng hàng năm: Khoảng 7,846,000 kWh (1,530 kWh/kWp/năm)
Lượng khí CO2 giảm phát thải: Khoảng 7,163 tấn mỗi năm