Project Description

MEKONG FURNITURE

The Mekong Furniture là một phần của Maisons du Monde group.​

Maisons du Monde group là một công ty sản xuất đồ nội thất và décor đến từ Pháp, được thành lập bởi by Xavier Marie tại Brest năm 1996. Mong muốn của Maisons du Monde là giảm các tác động xấu đến môi trường trong quá trình sản xuất, chính vì lý do đó mà công ty đã quyết định hợp tác cùng Shire Oak International lắp đặt hệ thống điện áp mái 3.2 MWp chỉ trong vòng 1 tháng.

DỰ ÁN MEKONG FURNITURE

Hệ Thống PV

Địa điểm: Bình Dương, Việt Nam
Vận hành: Shire Oak International
Khởi công: 30/12/2020
Công suất hệ thống: 3,247.8  kWp
Sản lượng hàng năm: Khoảng 4,932,000 kWh (1,517 kWh/kWp/năm)
Lượng khí CO2 giảm phát thải: Khoảng 4,503 tấn mỗi năm