Project Description

NAM LÊ FASHION

Công Ty TNHH Thời Trang Nam Lê là nhà sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc. Được thành lập vào năm 2015, Nam Lê Fashion đã phát triển thành một đội ngũ lớn mạnh với hơn 350 nhân viên. Thị trường xuất khẩu của họ bao gồm Nga, Đức và Hàn Quốc.

Tận dụng tối đa diện tích 3.500m2 trên tầng mái, Shire Oak International đã phát triển hệ thống năng lượng mặt trời công suất 508,95 kWp cho khu công nghiệp của họ ở Đồng Nai.

DỰ ÁN NAM LÊ FASHION

Hệ Thống PV | 508.95 kWp Nam Lê

Địa điểm: Đồng Nai, Việt Nam
Vận hành: Shire Oak International
Khởi công: 30/05/2020
Công suất hệ thống: 508.95kWp
Sản lượng mỗi năm: Khoảng 774,000 kWh (1521 kWh/kWp)
Lượng CO2 giảm phát: Khoảng. 669.50 tấn mỗi năm