Project Description

MEKONG BẾN TRE

Dự án Mekong Ben Tre được lắp đặt hệ thống 769.5 kWp điện áp mái mặt trời trên mái của nhà máy Mekong Plastic. Công ty cổ phần Mekong Plastic là một trong những công ty sản xuất túi nhựa tái sử dụng lớn nhất Việt Nam. Công ty mẹ được thành lập vào năm 2004. Trải qua hơn 15 năm phát triển, công ty đã làm việc với nhiều khách hàng quốc tế tại Mỹ, Châu Âu và các quốc gia khác.

Với 3 nhà máy và hơn 1300 công nhân viên, công suất sản xuất công ty đạt hơn 15,000,000 túi mỗi tháng.

DỰ ÁN MEKONG BẾN TRE

Hệ Thống PV

Địa điểm: tỉnh Bến Tre, Vietnam
Vận hành: Shire Oak International
Khởi công: 30/12/2020
Công suất hệ thống: 769.5 kWp
Sản lượng hàng năm: Khoảng 1.1,141,700 kWh (1,484 kWh/kWp/năm)
Lượng khí CO2 giảm phát thải: Khoảng 1,047 tấn mỗi năm