Project Description

NGÂN HOÀNG PHÁT

Ngân Hoàng Phát – Mỹ Phước là cơ sở sản xuất vít tải tại Bình Dương. Với đội ngũ công nhân viên giàu kinh nghiệm, công ty luôn cố gắng cung cấp những sản phẩm chất lượng cao với thời gian giao hàng nhanh chóng. Diện tích bề mặt sân thượng lớn của nhà máy cho phép lắp đặt hệ thống 2.104 kWp. 

DỰ ÁN NGÂN HOÀNG PHÁT

Hệ Thống PV

Địa điểm: tỉnh Bình Dương, Vietnam
Vận hành: Shire Oak International
Khởi công: 30/12/2020
Công suất hệ thống: 2,104 kWp
Sản lượng hàng năm: Khoảng 3,210,900 kWh (1,526 kWh/kWp/năm)
Lượng khí CO2 giảm phát thải: Khoảng 2,931,551 tấn mỗi năm