Project Description

DAIGAKU

Daigaku Việt Nam sản xuất khung gỗ nghệ thuật chất lượng cao, phục vụ xuất khẩu sang Nhật Bản.

DỰ ÁN DAIGAKU

Hệ Thống PV

Địa điểm: tỉnh Binh Duong, Vietnam
Vận hành: Shire Oak International
Khởi công: 28/12/2020
Công suất hệ thống: 421.52 kWp
Sản lượng hàng năm: Khoảng. 633,550 kWh (1,503 kWh/kWp/year)
Lượng khí CO2 giảm phát thải: Khoảng 578 tấn mỗi năm