Project Description

XIN HUA BÌNH DƯƠNG

Xin Hua, công ty con của tập đoàn Ngân Nga Hoàng Phát, là nhà sản xuất nệm có trụ sở tại Bình Dương. Công ty quản lý đã quyết định lắp đặt dự án năng lượng mặt trời trên mái nhà với công suất 2,1 MWp dưới sự hợp tác của Shire Oak International và các nhà thầu EPC nhằm giảm thiểu nhiệt độ trong nhà xưởngcung cấp năng lượng sạch bền vững. 

XINHUA BÌNH DƯƠNG

Hệ Thống PV

Địa điểm: Bình Dương, Việt Nam
Vận hành: Shire Oak International
Khởi công: 26/12/2020
Công suất hệ thống: 1631.1 kWp
Sản lượng hàng năm: Khoảng 2,539,000 kWh ( 1557 kWh/kWp/năm)
Lượng khí CO2 giảm phát thải: Khoảng 2,318 tấn mỗi năm