Project Description

CẨM NGUYÊN

Tập đoàn Cẩm Nguyên khởi đầu là một doanh nghiệp gia đình vào năm 1978. Họ chuyên sản xuất và kinh doanh ống thép, cho thuê kho bãi và dịch vụ cảng quốc tế. Năm 2011, họ mở rộng thêm kinh doanh xuất khẩu gạo cho thị trường quốc tế.

CẨM NGUYÊN

Hệ Thống PV

Địa điểm: Tỉnh Long An, Việt Nam
Vận hành: Shire Oak International
Khởi công: 25/12/2020
Công suất hệ thống: 4,488 MWp
Sản lượng hàng năm: Khoảng 6,424,000 kWh (1,431 kWh/kWp/năm)
Lượng khí CO2 giảm phát thải: Khoảng 5,865 tấn mỗi năm