Project Description

CẨM NGUYÊN

Tập đoàn Cẩm Nguyên khởi đầu là một doanh nghiệp gia đình vào năm 1978. Họ chuyên sản xuất và kinh doanh ống thép, cho thuê kho bãi và dịch vụ cảng quốc tế. Năm 2011, họ mở rộng thêm kinh doanh xuất khẩu gạo cho thị trường quốc tế.

CẨM NGUYÊN

PV System Profile

Location: Long An, Vietnam
Operator: Shire Oak International
Commissioning: 25/12/2020
PV system power: 4,488 MWp
Annual Production: Approx. 6,424,000 kWh (1,431 kWh/kWp/year)
CO2 avoided: Approx. 5,865 tons per annu