Project Description

CLEAN WOOD

Công ty Clean Wood là công ty sản xuất gỗ và ván ép tại tỉnh Bình Dương, công ty hiện đang vận hành với hơn 60 công nhân viên tại nhiều khu vực.

Shire Oak International đã lắp đặt hệ thống 760.32 kWp điện mặt trời áp mái cho nhà máy Clean Wood với diện tích mái được lắp đặt hơn 5,500 m2.

Xem video dự án tại đây:

DỰ ÁN CLEAN WOOD

Hệ Thống PV | 760.32 kWp Clean Wood

Địa điểm: Bình Dương, Việt Nam
Vận hành: Shire Oak International
Khởi công: 25/08/2020
Công suất hệ thống: 760.32 kWp
Sản lượng mỗi năm: Khoảng. 1,089,000 kWh (1,432.30 kWh/kWp)
Lượng CO2 giảm phát: Khoảng. 942 tấn/năm