Project Description

MEKONG TIEN GIANG

Dự án Mekong Tien Giang  đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái công suất 889 kWp trên mái của nhà máy Mekong Plastic tại tỉnh Tiền Giang, Việt Nam. Công ty cổ phần Mekong Plastic là một trong những công ty sản xuất túi nhựa tái sử dụng lớn nhất Việt Nam. Công ty mẹ được thành lập vào năm 2004. Trải qua hơn 15 năm phát triển, công ty đã làm việc với nhiều khách hàng quốc tế tại Mỹ, Châu Âu và các quốc gia khác. ​

Với 3 nhà máy và hơn 1300 công nhân viên, công suất sản xuất công ty đạt hơn 15,000,000 túi mỗi tháng.

DỰ ÁN MEKONG TIỀN GIANG

Hệ Thống PV

Địa điểm: tỉnh Tiền Giang, Vietnam
Vận hành: Shire Oak International
Khởi công: 29/12/2020
Công suất hệ thống: 891 kWp
Sản lượng hàng năm: Khoảng. 1,296.600 kWh (1,503 kWh/kWp/năm)
Lượng khí CO2 giảm phát thải: Khoảng 1,183 tấn mỗi năm