Project Description

Tata Coffee

Công ty TNHH Tata Coffee Việt Nam là công ty con của Tata Coffee Limited (TCL), một trong những Tập đoàn cà phê lớn nhất Châu Á, nhà xuất khẩu cà phê hòa tan lớn thứ hai và nhà sản xuất cà phê đặc sản lớn nhất tại Ấn Độ. Công ty TNHH Tata Coffee Việt Nam đã đưa vào vận hành một cơ sở sản xuất cà phê hòa tan sấy lạnh hiện đại với công suất 5.000 tấn mỗi năm, đi vào hoạt động trong Quí 1 năm 2020.

Tata Coffee

PV System Profile

Địa điểm: Bình  Dương, Việt Nam
Vận hành: Shire Oak International
Ngày vận hành thương mại: 10/2022
Công suất hệ thống: 850.5 kWp
Sản lượng hàng năm: Khoảng 1,305.26 MWh
Lượng khí CO2 giảm phát: Khoảng 1.191,7 tấn mỗi năm