Neoventure đã tổ chức sự kiện Energy Box 2021 với chủ đề “Cơ Chế Mua Bán Điện Trực Tiếp Và Đấu Thầu Dự Án NLMT” vào ngày 30 tháng 3 năm 2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện được mở ra một không gian đối thoại giữa các các doanh nghiệp và cơ quan hoạt động trong lĩnh vực NLTT, cùng lúc giúp người tham gia hiểu rõ hơn về thị trường, thúc đẩy cơ hội phát triển bền vững ở Việt Nam.

Tham gia với tư cách là một Tham luận viên, bà Clothilde Deneve, Giám đốc Kinh doanh của Shire Oak International, đã chia sẻ quan điểm của mình khi làm việc trong một đơn vị nhà phát triển.