Dự án điện mặt trời áp mái đã được khởi công vào sáng ngày 6/10/2020 tại Nhà máy Bia Sài Gòn – Đồng Tháp (Thành phố Cao Lãnh – Đồng Tháp)

Đây là dự án điện mặt trời nằm trong chuỗi 9 dự án Rooftop Solar 18 MW (Nhà máy Bao bì và Sabibeco Đồng Tháp 3,8 MW) đã được ký kết hợp tác bởi DKNEC Corporation, Quỹ đầu tư Shire Oak International (SOI) UK với Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn – Bình Tây (Sabibeco) vào ngày 16/06/2020 tại TP.HCM.

Một số hình ảnh của buổi lễ:

Ảnh: VNAutomate