21,5%, là tỷ lệ chuyển đổi từ ánh sáng sang điện năng cao nhất của các tấm pin năng lượng mặt trời hiện nay, tức các tấm pin quang điện mới chỉ tận dụng được hơn 21% sức mạnh của ánh sáng, còn lại gần 80% năng lượng mặt trời bị thất thoát.

Làm sao nâng cao hiệu suất cho tấm pin năng lượng mặt trời?

Trong buổi phỏng vấn của chương trình Năng Lượng Xanh, người xem được lắng nghe chia sẻ từ tiến sĩ Ngô Hoàng Minh, Quản lý Chất lượng cao cấp, công ty Shire Oak International và ông Lê Hữu Hoàng, Quản lý Kỹ thuật, công ty Solis.

Ông Ngô Hoàng Minh (phải) và ông Lê Hữu Hoàng (trái)