Fun Run là sự kiện gây quỹ của Britcham để hỗ trợ các hoạt động quốc gia về giáo dục, chăm sóc sức khỏe, người khuyết tật và bảo vệ động vật hoang dã. Năm nay, chứng kiến COVID-19 tàn phá sinh kế của những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất ở Việt Nam, Britcham đã có kế hoạch gây quỹ nhằm giúp họ phục hồi sau thảm hoạ.

Sẵn sàng chung tay giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn, Shire Oak International sẽ tham gia sự kiện này với tư cách là nhà tài trợ hạng Bạc, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ mà Britcham đề ra. Hơn nữa, buổi chạy không chỉ là dịp để các nhân viên của chúng tôi thử sức bền, chúng tôi còn được kết nối và hiểu thêm về nhau như những người bạn.