Ngày 7/7/2020, Bộ TT&TT đã ban hành văn bản số 2516/BTTTT-TTĐN về việc xử lý hiện tượng lưu hành sản phẩm bản đồ thể hiện sai lệch chủ quyền, biên giới quốc gia.

Vì vậy, Shire Oak International đã sử dụng bản đồ chuẩn lấy nguồn từ bandovn.vn cho các tài liệu của công ty dưới định dạng in ấn và điện tử (bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu như Danh mục dự án, Hồ sơ công ty, Brochure, Bài trình chiếu, vv…)

Chúng tôi yêu cầu những bên liên quan nếu sử dụng tài liệu nêu trên thì phải là các tài liệu được đăng tải tại các kênh truyền thông và in ấn của công ty chúng tôi để tránh vi phạm các quy định pháp luật về lưu hành sản phẩm bản đồ liên quan đến chủ quyền, biên giới quốc gia. Shire Oak International sẽ không chịu trách nhiệm về mọi vi phạm của các bên liên quan.

 

Trân trọng,

Borries Plass

Giám đốc điều hành