Việt Nam có cơ hội trở thành trung tâm sản xuất năng lượng tái tạo trên thế giới. Việt Nam có khoảng 98.000 m2 diện tích khu công nghiệp với rất nhiều máy nhà và mức độ tia bức xạ mặt trời là rất lớn. Đó là những tiềm năng để phát triển năng lượng tái tạo, hướng tới phát triển xanh, bền vững, hạn chế phát thải khí nhà kính tại Việt Nam. Biến đổi khí hậu là chủ đề nóng trên toàn thế giới. Việt Nam có vai trò rất quan trọng trong nỗ lực này. Việt Nam có thể trở thành trung tâm sản xuất năng lượng tái tạo. Tại Việt Nam, phát thải khí nhà kính cũng rất lớn. Cộng đồng thế giới hiện đang cần những giải pháp mới, đặc biệt là những giải pháp sản xuất điện gió, điện mặt trời. Đó sẽ là những giải pháp rất hữu ích cho Việt Nam.

Trong chương trình Việt Nam góc nhìn của bạn ngày hôm nay, ông Borries Plass, Đại diện tập đoàn Shire Oak Việt Nam cùng trò chuyện về ngành năng lượng tái tạo cũng như chia sẻ về tầm nhìn phát triển cho Việt Nam.