Shire Oak International tự hào được đồng hành chiến dịch “Giving Well University Tour 2021 – Invest in the Future” được tổ chức bởi Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN (LIN), kéo dài từ 17/3 – 17/4.

Tổng quan

Chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên Việt Nam về các cộng đồng phi lợi nhuận tại địa phương, nhằm giúp 400 sinh viên từ bốn trường đại học đối tác của LIN tiếp cận kiến thức về các tổ chức phi lợi nhuận, cũng như cung cấp các công cụ và kỹ năng cho học sinh tham gia và đóng vai trò tích cực trong việc tạo ra những thay đổi tích cực trong cộng đồng.

Thử thách

Hoạt động từ thiện và tình nguyện không phải là mới ở Việt Nam. Mặc dù các thế hệ trẻ đam mê và mong muốn đóng góp phần mình vào cộng đồng, nhưng vì nhận thức còn hạn chế về cộng đồng phi lợi nhuận và hoạt động từ thiện ở địa phương, họ cảm thấy khó khăn khi không biết bắt đầu hành trình cống hiến của mình như thế nào hoặc từ đâu, đầu tư như thế nào là tốt nhất để phát triển và trở nên bền vững dài hạn, cũng như đóng góp vào sự phát triển bền vững ở Việt Nam.

Giải pháp

LIN’s Giving Well University Tour nâng cao nhận thức của sinh viên về việc cho đi, từ thiện và tác động xã hội tại Việt Nam. Các khóa đào tạo và tài liệu của chương trình sẽ cung cấp cho sinh viên thông tin, hiểu biết sâu sắc và các công cụ để bắt đầu hành trình cống hiến của chính họ một cách chiến lược hơn đồng thời cũng làm phong phú thêm sự phát triển cá nhân và sự nghiệp của họ. Hội thảo nâng cao cho phép sinh viên phản ánh sâu hơn về hành trình cống hiến và các kỹ năng liên quan để bắt đầu tạo ảnh hưởng trong cộng đồng.

Ảnh hưởng lâu dài

Mục tiêu dài hạn và tác động mong đợi là truyền cảm hứng và nuôi dưỡng tư duy làm từ thiện của sinh viên – những người mà sẽ trở thành lãnh đạo của các công ty và các tổ chức trong tương lai. Nhờ đó, góp phần phát triển hệ sinh thái nhân ái, nhân đạo và tinh thần đoàn kết ở Việt Nam cho nhiều thế hệ mai sau. Chiến dịch được chia thành một loạt các Hội chợ NPO trải dài. Tại các hội chợ này, sinh viên đã được hướng dẫn cách làm các công việc tình nguyện bền vững và được trang bị các kỹ năng để trở thành những nhân viên hoạt động xã hội xuất sắc.

Ảnh sự kiện:

Báo cáo ảnh hưởng