Vừa qua, dự án điện mặt trời áp mái do Shire Oak International phát triển tại UBND phường Phúc Thắng (tỉnh Vĩnh Phúc) đã được đưa vào hoạt động. Dự án này có công suất 5.46 kWp.

Dự án điện mặt trời áp mái tại UBND Phường Phúc Thắng

Shire Oak International phát triển dự án này nhằm hỗ trợ chính quyền phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc bảo vệ môi trường, hưởng ứng chiến lược quốc gia về hành động “xanh”.

Dự án điện mặt trời áp mái tại UBND Phường Phúc Thắng

Là một doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội, Shire Oak International luôn quan tâm, đồng hành cùng Chính phủ trên hành trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, đạt mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Dự án này nhằm hỗ trợ chính quyền phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc bảo vệ môi trường, hưởng ứng chiến lược quốc gia về hành động “xanh”.

Vĩnh Phúc được xem như một thì trường chiến lược của Shire Oak International. Tại địa phương này, Shire Oak International đã đầu tư và phát triển thành công dự án điện mặt trời áp mái tại nhà máy của Toyota Boshoku Hà Nội với công suất lên đến 1,470.56 kWp. Dự án này có thể giảm phát thải khoảng 1,554 tấn CO2 mỗi năm, góp phần làm sạch môi trường tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Số liệu từ hệ thống điện mặt trời áp mái. Ảnh chụp màn hình