Shire Oak International và Shoe Dawgs thắp sáng tương lai với điện mặt trời tại Mái Ấm Hy Vọng, Phú Lý, Đồng Nai