Vào ngày 28 tháng 10 năm 2021, đội ngũ công ty Shire Oak International đã gặp gỡ các thành viên cấp cao của Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Lan Việt Nam (DBAV) tại văn phòng công ty ở thành phố Hồ Chí Minh để thảo luận về các chiến lược phát triển giải pháp điện mặt trời áp mái giữa các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.
DBAV là một mạng song phương cung cấp hỗ trợ để dễ dàng kinh doanh tại Việt Nam. DBAV hợp tác với EuroCham, chính phủ Hà Lan và các đối tác Việt Nam, để thúc đẩy thương mại. Shire Oak International là một thành viên tích cực của DBAV và đã hợp tác với họ trong các chiến dịch năng lượng tái tạo bao gồm chuỗi sự kiện trực tuyến: Kinh doanh và Đầu tư tại Việt Nam, và hội thảo trực tuyến “Năng lượng mặt trời tại Việt Nam: Thách thức và cơ hội” vào tháng 8 năm 2021, tại đó các chuyên gia Shire Các là những diễn giả chính.
Ông Chris Wijnberg – Giám đốc Kinh doanh Chiến lược; Bà Clothilde Deneve – Giám đốc Kinh doanh tại Shire Oak International; và ông Guido van Rooy – Giám đốc điều hành của DBAV đã tham gia cuộc họp và có một cuộc trò chuyện thú vị về các chủ đề sau:
Thỏa thuận tài trợ vàng giữa SOI và DBAV
Thiết lập các mục tiêu chung cho hành động Biến đổi khí hậu
Lập kế hoạch tương tác với các thành viên DBAV khác
Các hoạt động chung có thể được thực hiện trong các năm 2021 và 2022 còn lại