Trong ngày 15-16/12/2020, tại trường Đại Học Cần Thơ, VCCA đã tổ chức cuộc họp thường niên để cập nhật và thông báo về những chiến lược, kế hoạch hành động nhằm thúc đẩy phát triển bền vững tại Việt Nam.

Trong buổi họp, một số đơn vị thành viên đã đưa ra những kế hoạch rất thiết thực để cải thiện tình trạng môi trường ở Việt Nam. Doanh nghiệp có sức ảnh hưởng rất lớn, đặc biệt là ngành sản xuất, vì đây là ngành tiêu thụ và xả thải cao. Khi tận dụng được nguồn năng lượng tái tạo, doanh nghiệp có thể giảm thiểu đáng kể những tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên.

Là thành viên chính thức của VCCA kể từ ngày 4/12/2020, Shire Oak International cũng có cơ hội được phát biểu giải pháp của mình. Ông Vũ Nguyễn, Giám đốc kinh doanh của Shire Oak International, đã có những trao đổi thiết thực về lợi ích tuyệt vời của công nghệ điện mặt trời áp mái, qua đó truyền tải đến mọi người mô hình kinh doanh rất ưu ái doanh nghiệp tại Việt Nam.

Một số hình ảnh tại sự kiện: