Hội thảo “Năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả – Cơ hội đầu tư & công cụ phát triển kinh doanh” của VCCI đã được tổ chức thành công vào ngày 18 tháng 12 năm 2020. Giống như tên gọi của nó, trong sự kiện này, người tham dự được tìm hiểu về cách triển khai và tận dụng năng lượng tái tạo hiệu quả từ các chuyên gia.

Giám đốc Kinh doanh của chúng tôi, ông Long Trần, đã tham gia với tư cách là diễn giả chính.

Ông chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm từ góc nhìn của một công ty – nhà phát triển năng lượng tái tạo đến từ Vương quốc Anh.

Ngoài ra, Shire Oak International sẽ là thành viên chính thức của VCCI từ ngày 17 tháng 12 năm 2020 và sự kiện này đánh dấu sự hợp tác đầu tiên của hai bên.

Một số hình ảnh của sự kiện: