Ngày 29/6, tại nhà máy SML Việt Nam (KCN VSIP II, tỉnh Bình Dương, Việt Nam), Shire Oak International và SML Việt Nam đã ký kết thành công Hợp đồng mua bán điện trực tiếp. Theo đó, Shire Oak International sẽ đầu tư và lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời với công suất[...]