Ngành năng lượng mặt trời ở Việt Nam đang phục hồi sau gần một năm đóng băng và không có chính sách mới về năng lượng mặt trời. Mark Shorrock, người sáng lập Shire Oak International, nhà phát triển năng lượng mặt trời hàng đầu tại Việt Nam, đã trao đổi với báo The Saigon Times về vấn đề năng lượng tái tạo trong chương trình Chat With CEO. Được điều hành bởi Trần Doãn Kiệt của Krannich Solar, họ thảo luận về những thách thức của năm 2021 và các kế hoạch năng lượng mặt trời cho năm 2022 trong bối cảnh Việt Nam cam kết trung hòa các-bon.

Source:

https://english.thesaigontimes.vn/mark-shorrock-im-in-the-right-country-at-the-right-time-for-solar-energy/