Mike là một chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng tái tạo với hơn 12 năm kinh nghiệm cơ cấu tài chính, tối ưu hóa dự án, đàm phán thương mại và huy động vốn đầu tư trong lĩnh vực giảm thải cac-bon. Ông từng làm việc ở nhiều quốc gia, nhiều thị trường khác nhau, nhiều phương diện công nghệ và vòng đời phát triển đầy đủ của các dự án. Tại Việt Nam, Mike dẫn dắt Phòng Giao dịch cùng vai trò chính là thiết lập cấu trúc thương mại và pháp lý, cơ cấu dự án và tài trợ cho toàn bộ các dự án điện mặt trời áp mái tại Shire Oak. Trong vai trò là Trưởng Bộ Phận Tài Chính của Tập đoàn, ông cũng chịu trách nhiệm thực hiện cấu trúc và tối ưu hóa các dự án được đem tới bởi đội ngũ phát triển tại nhiều khu vực khác nhau. Mike từng học ngành Khoa học Tự Nhiên tại Đại học Cambrigde, Anh.