Nhơn Nguyễn làm việc trong ngành Năng lượng từ năm 1994, bắt đầu với công việc kỹ thuật dầu khí với vai trò kinh doanh và phát triển dự án. Từ năm 1999, anh quay lại hỗ trợ công việc kinh doanh của cha mẹ mình trong lĩnh vực điện dự phòng và sản xuất điện từ khí sinh học cũng như các dịch vụ kỹ thuật khác liên quan đến các nguồn thông thường.

Sau khi hoàn tất chương trình Tiến sĩ vào năm 2002, anh đã làm việc tại Israel, Trung Quốc, các nước ASEAN với tư cách là nhà phát triển kinh doanh và quản lý dự án trong lĩnh vực năng lượng và liên quan. Năng lượng tái tạo được Thế giới chú ý nhiều hơn vào những năm 2010, anh quay trở lại thị trường Việt Nam và tập trung đầu tư, phát triển năng lượng tái tạo. Nhơn có niềm đam mê đặc biệt với Năng lượng vật lý và phi vật lý, điều đã thôi thúc anh tiếp tục học lên Sau Tiến sĩ. Anh đang áp dụng những kiến thức quí giá vào hoạt động kinh doanh và nghiên cứu .

Anh đang làm việc bán thời gian với tư cách là chuyên gia năng lượng quốc tế cho các trạm AlphaSight, BCG, On Frontier tại Việt Nam, anh cũng là giảng viên hợp đồng của Tập đoàn PetroVietnam và EVN từ năm 2015.